SWEDEN DESK

Inget annat land i världen driver mer handel med Sverige än Tyskland. Sedan tre decennier hjälper vi företag på detta område, där vi har spetskompetens och stor erfarenhet. Svenska och tyska är våra modersmål och naturligtvis talar och arbetar vi även på engelska. HEUSSEN Sweden Desk leds av den ende svenska advokaten som samtidigt är tysk Rechtsanwalt och Notar. Vi har ett utmärkt och stort kontaktnät i Sverige och Tyskland och kan hjälpa er i stora som små ting. 

HEUSSEN Sweden Desk erbjuder en omfattande och för det konkreta fallet skräddarsydd rådgivning i frågor rörande svensk-tyska affärer för företag likaväl som konsumenter. Vi arbetar särskilt med  

 • arbetsrätt
 • bolagsrätt
 • handels- och avtalsrätt
 • M&A
 • immaterialrätt
 • entrepenad- och fastighetsjuridik
 • litigation
 • utmätning och exekution
 • internationell privaträtt
 • gränsöverskridande arvsfrågor   

Vid bildandet av företag i Tyskland erbjuder HEUSSEN Sweden Desk bl a följande tjänster   

 • rådgivning vid val av bolagsform 
 • bolagsordning och aktieägaravtal  
 • registrering i tyska bolagsregistret  
 • rättslig förvaltning av företagen  
 • fastigehtstransaktioner  
 • arbetsrättslig rådgivning  
 • juridisk hjälp vid påföljande förtagsköp och sammanslutningar samt due Diligence   

Er kontakt på HEUSSEN Sweden Desk är tysk Rechtsanwalt und Notar samt ledamot av Sveriges advokatsamfund (advokat) och väl förtrogen med kulturella skillnader mellan Sverige och Tyskland. 

 

Ledamöter av Sveriges advokatsamfund lyder under dess stadgar och vägledande regler om god advokatsed samt reglerna för god advokatsed som utfärdas av Rådet för advokatsamfund i Europeiska Unionen (The Council of Bars and Law Societies of Europe). Dessa finns tillgängliga på Advokatsamfundets hemsida. Om klient är missnöjd med den tjänst advokat har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten för att diskutera frågan och försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om samförstånd inte kan nås kan man vända sig till konsumenttvistnämnden (www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden).